Αρχείο: 9 Μαρτίου 2021

ΣΣΕ 2021 Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αναρτήθηκε από:

Κατά την τελευταία συνάντηση των σωματείων με την Ομοσπονδία ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σε σχέση με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μας ζητήθηκε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Πράγματι τις υποβάλαμε και είναι οι εξής: Περισσότερα