Αρχείο: 5 Φεβρουαρίου 2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ 2021 ΕΦΑΡΜΟΓΗ της ΣΣΕ του έτους 2012

Αναρτήθηκε από:

Λίγο πριν την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για άλλη μία συντεχνιακή επιτυχία μεταξύ ΓΕΝΟΠ και Διοίκησης της ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται ότι μετά την καταβολή όλου του ποσού των ειδικών επιδομάτων, με απόφαση ΔΣ/ΔΕΗ, θα χορηγηθούν στους μισθωτούς που αμείβονται με αυτά τα επιδόματα, αναδρομικά από   1-1-2019 έως 1-6-2020, ενώ παραδόξως δεν γίνεται κανένας λόγος για επαναφορά των περικοπών ποσοστού 17% που αφορά τα μισθολογικά κλιμάκια, παρόλο που αποτελεί δέσμευση της ΣΣΕ του έτους 2012!!! Περισσότερα