Αρχείο: 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αναρτήθηκε από:

Τις απόψεις μας για την αξιολόγηση, τις έχουμε καταγράψει και εγκαίρως είχαμε ενημερώσει τους συναδέλφους αλλά και τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για τα αποτελέσματά της.

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, αφού η πρόθεση των Διοικούντων ήταν να «πετσοκόψουν» τους συναδέλφους στη βαθμολογία προκειμένου, να μην προαχθούν και παράλληλα να κρέμεται ως δαμόκλεια σπάθη, η πιθανή απόλυσή τους. Περισσότερα