Αρχείο: 23 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ

Αναρτήθηκε από:

            Είναι γνωστό ότι με παρέμβασή μας, ζητήσαμε να αλλάξουν οι όροι της προκήρυξης που αφορά τις μεταθέσεις – μετατάξεις των συναδέλφων από τα πολυϊατρεία ΑΘΗΝΩΝ στις υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. Περισσότερα