Αρχείο: 10 Φεβρουαρίου 2016

ΝΑΙ στην διασφάλιση της λειτουργίας των πολυϊατρείων ΟΧΙ στην υποβάθμιση της κατηγορίας Υ3

Αναρτήθηκε από:

Μας βρίσκουν αντίθετους, οι όροι της προκήρυξης που αφορά τις μεταθέσεις-μετατάξεις του προσωπικού των πολυϊατρείων Αθηνών για τους εξής λόγους: Περισσότερα