Αρχείο: 2 Μαρτίου 2015

Όχι στη Σ.Σ.Ε των παραχωρήσεων και των συμβιβασμών

Αναρτήθηκε από:

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ

ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΓΕΝΟΠ τα κατάφερε!!! Μετά από ένα εξάμηνο «σκληρών» και εν κρυπτώ διαπραγματεύσεων, υπέγραψε τριετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Περισσότερα