Αρχείο: 2 Φεβρουαρίου 2015

ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΣΕ

Αναρτήθηκε από:

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ

ΣΕΠΗΔ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΕΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Προκαλεί ποικίλα ερωτήματα η εμμονή των συναδέλφων του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τώρα. Θυμίζουμε ότι η ισχύουσα  σύμβαση λήγει τον Ιούνιο με περιθώριο υπογραφής μέχρι τον Αύγουστο, ενώ είναι γνωστό ότι στις προθέσεις τους ήταν να υπογραφεί Σ.Σ.Ε. από τον περασμένο Οκτώβριο και μάλιστα με μειώσεις, δηλαδή πάγωμα κλιμακίων. Περισσότερα