Αρχείο: 13 Μαρτίου 2014

Οι θέσεις της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση για το ν/σ που αφορά στη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ»

Αναρτήθηκε από:

Προς ΥΠΕΚΑ

Κύριε υπουργέ,

Ως σωματείο των διοικητικών στην ΔΕΗ, ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, παραθέτουμε τις απόψεις μας στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αφορά την δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας Ηλεκτρικής ενέργειας.
Με το προς ψήφιση νομοσχέδιο επιχειρείται η πώληση του 30% της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, δημιουργώντας έτσι μία καθετοποιημένη επιχείρηση ονομαζόμενη μικρή ΔΕΗ. Μικρή βέβαια θα είναι ως προς την ονομασία, αν λάβει κανείς υπόψη του την έξοδο των μονάδων λόγω παλαιότητας τους το 2019, όπου τότε θα είναι μία επιχείρηση μεγαλύτερη σε ισχύ από την εναπομείνασα ΔΕΗ.
Με το εγχείρημα αυτό επιχειρείται να δώσετε κίνητρα λειτουργίας στην απελευθερωμένη αγορά, λες και τώρα η ΔΕΗ την έχει φυλακίσει, αγνοώντας το γεγονός ότι η ΔΕΗ παράγει το 65% της παραγόμενης ισχύος, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από ιδιώτες παραγωγούς και άρα θα έπρεπε η αγορά να λειτουργεί ήδη ανταγωνιστικά!!!
Γιατί άραγε δεν υπάρχει ανταγωνισμός; Είναι γνωστό ότι οι ιδιώτες παραγωγοί

Περισσότερα