Αρχείο: 3 Μαΐου 2012

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αναρτήθηκε από:

· ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ.
· ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ.
· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ.
· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ.

Αθήνα 2/5/2012

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αντιλαμβανόμαστε όλοι την κρισιμότητα των στιγμών, που βιώνουμε ως εργαζόμενοι στο Όμιλο ΔΕΗ και ως πολίτες αυτής της χώρας.

Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων και ένα βήμα πριν την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, που αφορά το μέλλον και την παρουσία μας στον Όμιλο ΔΕΗ αύριο.

Περισσότερα