ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ

 

Είναι να απορεί κανείς με τον τρόπο που λειτουργεί η Διοίκηση της ΔΕΗ και αφορά θέμα του διοικητικού προσωπικού.

 

Απτό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση του Δ.ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της ΔΕΗ, με θέμα την χορήγηση αναπαύσεων προσωπικού, όπου για τις περιπτώσεις του προσωπικού που δεν εκτελούν τεχνικές εργασίες αναφέρονται τα εξής: « Πρέπει να αποφεύγεται κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας και Κυριακή, ενώ στην περίπτωση που αυτή είναι υπηρεσιακά απαραίτητο, να γίνεται με προηγούμενη έγκριση του οικείου και αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιακού κλιμακίου και του Δ/ντή του γραφείου Δ/ντος Συμβούλου για τα ΒΟΚ που υπάγονται σε αυτόν».

Άμεσα τίθενται το ερώτημα:

Γιατί υιοθετούν μια τέτοια διαδικασία εξαιρώντας το διοικητικό προσωπικό ; Αν πρέπει να εργαστεί γιατί πρέπει να δοθεί ειδική έγκριση; Μήπως, πλέον, δεν υπάρχει η ανάλογη εμπιστοσύνη στην ιεραρχία από το γραφείο του Δ/ντος Συμβούλου;

 

Όπως και να έχει το θέμα το αίτημά μας είναι ένα:

Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν το Διοικητικό προσωπικό.

 

Γι αυτό ζητάμε να ισχύσει ότι και στο υπόλοιπο προσωπικό της ΔΕΗ.