ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ

Σύμφωνα με απόφαση του ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΕΑΠΑΤ/ΔΕΗ την Τρίτη 20-1-09 σας γνωρίζουμε τα εξής.

1) Όσοι συνάδελφοι βγαίνουν σε σύνταξη μετά τις 7-11-08 λαμβάνουν πλήρες το εφ άπαξ. Σύμφωνα με απόφαση του ΤΑΥΤΕΚΩ αυτό υλοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2008.

2) Όσοι συνάδελφοι δεν πήραν εκκαθάριση μέχρι τις 7-11-08 (είχαν υπόλοιπο 10%) λαμβάνουν πλήρες το εφ άπαξ από Δεκέμβριο του 2008. Το παίρνουν και εκείνοι που δεν έχουν κάνει αγωγή.

3) Το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του 2009 οι συνταξιούχοι της τελευταίας πενταετίας που είτε έχουν κάνει αγωγή είτε όχι, θα λάβουν επίσημα από το ΤΑΥΤΕΚΩ έγγραφη πρόσκληση για συμβιβασμό. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν το υπόλοιπο της οφειλής (αυτό που αναγράφεται στην οριστική τους σύνταξη άτοκα).

4) Για όσους δεν επιθυμούν την διαδικασία του συμβιβασμού θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός και εφ όσον τελεσιδικήσει θα λάβουν έντοκα το εφ άπαξ με 6% ή 10% για κάθε χρόνο.

5) Για όλους εκείνους που βρίσκονται εκτός πενταετίας (άσκηση δικαιώματος αγωγής) το ΤΑΥΤΕΚΩ κάνει ερώτημα στο υπουργείο υπό το φως της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας (υπάρχει σχετική ρύθμιση στον Ν. 4491/66) όπως και για εκείνους που έχουν ασκήσει ενδικοφανή μέσα δηλαδή υπέγραψαν με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος, όταν έλαβαν το πλαφοναρισμένο εφ άπαξ.