ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ

Πρόκειται, όντως, για περίσσια ευαισθησία εκ μέρους της Δ/κησης να θέσει…..στόχους για το ύψος των αμοιβών της ή η ευαισθησία διαμορφώνεται σύμφωνα με το τρίξιμο της καρέκλας.

Πιο συγκεκριμένα η σύνδεση των αποδοχών με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που δεν αφορά το σύνολο του μισθού…..αλλά το 60%, αποτελεί ένα καλό επικοινωνιακό τρικ που έχει δύο παραμέτρους, αφού οι στόχοι αυτοί είναι εφικτοί .

Α) Την σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα.

Β) Επέκταση σε όλο το προσωπικό.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα ανεχθούν άλλο οι εργαζόμενοι να είναι τα μόνιμα υποζύγια και να πληρώνουν κάθε φορά το μάρμαρο. Να πληρώσουν αυτοί που προκάλεσαν την οικονομική κρίση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε όλο το προσωπικό με τις προκηρύξεις θέσεων,    που αφορά τα επίπεδα στάθμης 1 και 2 βαθμού για τώρα και έπονται τα επόμενα επίπεδα.

Με τις προκηρύξεις αυτές επιχειρείται η χειραγώγηση και η υποταγή στελεχών στις εντολές της Δ/κησης – άλλωστε γι αυτό προκηρύσσονται κάθε 4 χρόνια – και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση θα προκριθούν μόνο οι αρεστοί στη Δ/κηση.

Επιπρόσθετα παρατηρείται ότι οι υπόψη Δ/ντές παρόλο που έχει προκηρυχθεί η θέση τους, άρα είναι υπό κρίση, λειτουργούν ως να είναι σίγουροι ότι θα έχουν την ίδια θέση. 

  • Έτσι, λοιπόν, προβαίνουν σε ROTATION τους υφισταμένους τους.
  • Κάνουν αναθέσεις καθηκόντων, αξιολογούν υφισταμένους τους προκαλώντας αναταραχή χωρίς να είναι βέβαιοι ότι ένας άλλος Δ/ντής που θα έρθει αύριο δεν θα κάνει τα ίδια επιλέγοντας και αυτός τους αρεστούς συνεργάτες του.

Καλούμε την Δ/κηση να σταματήσει αυτό το αλισβερίσι, να ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα της ΔΕΗ και να μην αναζητά να φτιάξει μια ιεραρχία υποτακτική χωρίς ΦΩΝΗ.

Επειδή είναι ξένη προς την οικογένεια της ΔΕΗ θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ μεγαλούργησε γιατί ιεραρχία και προσωπικό αγαπούσε την επιχείρηση και την προστάτευε από τα τρωκτικά που πάντα παραμόνευαν για να την κατασπαράξουν.

Σήμερα οι αρμόδιοι προστατεύουν τη ΔΕΗ με την λειτουργία τους αυτή; Ποιο είναι το πρόβλημα  να έχω Διευθυντή με αρχές; ή ένα εκτελεστικό όργανο;