ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ

ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ

Με πρόσφατη απόφασή του το Δ.Σ της ΔΕΗ έδωσε λύση σε περιπτώσεις μισθωτών που είχαν ετεροαπασχόληση στη ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση 4 του Αρείου Πάγου.

Επειδή η συγκεκριμένη απόφαση δίνει λύση σε πολύ μικρό αριθμό μισθωτών ζητάμε να γίνει καταγραφή όλων των περιπτώσεων δηλ. Μ.Κ 13 ετεροαπασχόληση Σ.Σ.Ε 89, τροποποίηση σύμβασης σε ανώτερα καθήκοντα, ώστε να γνωρίζουμε και ποιος είναι ο αριθμός των περιπτώσεων αυτών.
  • Η μη καταγραφή καθυστερεί κάθε προοπτική και αφορά την δίκαιη λύση του αιτήματος των μισθωτών.

Γι αυτό καλούμε την ΓΔ/ΑΝΠΟ να συγκεντρώσει τα στοιχεία για όλες τις περιπτώσεις, ώστε να δοθεί λύση στη βάση της ίσης μεταχείρισης.