Αρχείο: 20 Μαΐου 2008

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Αναρτήθηκε από:

Καταγγέλλουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο, τόσο την ρυθμιστική αρχή ενέργειας όσο και το υπουργείο ανάπτυξης για την θετική απόφασή τους να μετατρέψουν την άδεια της "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ" της ΕΛΛΑΔΟΣ από αυτοπαραγωγό σε συμπαραγωγό.

Περισσότερα