Αρχείο: 11 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ

Αναρτήθηκε από:

Το προσωπικό ασφαλείας για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αποτελεί μια ειδική κατηγορία, ενώ η προσφορά του για την φύλαξη των εγκαταστάσεων στην ιστορική διαδρομή της επιχείρησης είναι μεγάλη.

       Απόδειξη αποτελούν οι απώλειες υλικών που έχει υποστεί η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας των κλοπών και δολιοφθορών που δρουν ανεξέλεγκτα, αφού είναι γνωστό ότι η φύλαξη έχει παραδοθεί σε ιδιωτικές εταιρίες SECURITY οι οποίες δεν κάνουν καλά την δουλειά τους.

       Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της φύλαξης με δικό μας προσωπικό παραμένει αδήριτη ανάγκη και σε συνδυασμό με την ενίσχυση σύγχρονων μέσων οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ μπορεί να γίνουν πιο ασφαλείς σε όφελος όλων.

       Αυτό απαιτεί αναθεώρηση της πολιτικής που ακολουθεί η Δ/κηση της ΔΕΗ απέναντι στην φύλαξη και συνεργασία με το αντιπροσωπευτικό σωματείο που είναι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, αλλά και με τα άλλα σωματεία που έχουν ως μέλη τους φυλακτικό προσωπικό, να σχεδιάσουμε από κοινού ένα αποτελεσματικό σύστημα φύλαξης σε όλη την Επικράτεια.

Περισσότερα

Για άλλη μια φορά ο Π.Α.Σ.Π.Α υπερασπιστής της εργοδοσίας. Απαντά για λογαριασμό άλλων.

Αναρτήθηκε από:

   Για άλλη μια φορά ο Π.Α.Σ.Π.Α υπερασπιστής της εργοδοσίας. Απαντά για λογαριασμό άλλων.

 
       Μας καταγγέλλει επειδή αποκαλύψαμε τις μυστικές συναντήσεις που είχε με τον Δ/ντή της Δ/νσης Οργάνωσης και τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ.

 
       Μιλάει για αρουραίους αλλά αυτός γνωρίζει από υπόγειες – σκοτεινές διαδρομές που οδηγούν σε παρασυναγωγές και μυστικές διαβουλεύσεις.

 
             Βρίσκεται σε σύγχυση λειτουργεί αποσπασματικά, ενώ με τον πλέον πρόδηλο τρόπο,     αποκαλύπτει τον ρόλο του, τους συνεργάτες του και τις αγαστές σχέσεις με την Δ/κηση, η οποία μέχρι σήμερα έχει διαλύσει τη φύλαξη, αντικαταστώντας την ταυτόχρονα με ιδιωτικές εταιρίες.

Περισσότερα