Γράμμα προς ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ – Τιμολόγηση στην εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Πρωτ. 50

ΑΘΗΝΑ 18/10/2016

 

Προς

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Θέμα: Τιμολόγηση στην εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

 

Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά την τιμολόγηση της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδος», αποτελεί μείζον θέμα, για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.  

Επιπλέον είναι γνωστό ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες σωματείων για την δικαστική προσβολή της απόφασης  αυτής, προκειμένου να μην υλοποιηθεί.

Με γνώμονα όλα αυτά σας αναφέρουμε τα εξής:

α) Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ έχει ήδη εκδώσει σχετικό Δελτίο Τύπου στις 12/10/16

β) Θεωρούμε αναγκαίο η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες και σε συντονισμό με τα σωματεία μέλη, να προβούμε σε δράσεις ώστε να αποτρέψουμε την συμφωνία αυτή.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                               ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Κοιν.: ΕΤΕ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΣΔΜ

ΣΠΜΤΕ

ΣΕΠ

ΕΝΩΣΗ

ΠΑΣΥΠ

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ