ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ.1

Συνάδελφοι,

Η Γ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ΑΕ που έγινε στις 6/3/2017 αποφάσισε την διεξαγωγή εκλογών. Η ΚΕΦΕΠ που εκλέχτηκε με μυστική ψηφοφορία συνεδρίασε στις 10/3/2017 και αποφάσισε τα παρακάτω: 

  1. Προκηρύσσονται γενικές εκλογές της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ από 26/4/2017 έως 27/4/2017.
  2. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν πανελλαδικά.
  3. Τα εκλογικά τμήματα, οι μονάδες που θα υπάγονται σε αυτά, και οι ημερομηνίες των εκλογών θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση της ΚΕΦΕΠ.
  4. Ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται από 13/3/2017 έως και 24/3/2017, και από ώρα 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
  5. Αν πρόκειται για συνδυασμό υποβάλλεται ομαδική αίτηση από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού όπου θα επισυνάπτει ταξινομημένες τις ατομικές αιτήσεις κατά όργανο και αλφαβητική σειρά επωνύμου του υποψηφίου καθώς επίσης υπεύθυνη δήλωση του κάθε υποψηφίου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ότι συμμετέχει στον συνδυασμό. Η συγκεντρωτική αίτηση θα φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου του συνδυασμού και θα κατατίθεται από τον ίδιο μαζί με τις ατομικές υποψηφιότητες και τις υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος.
  6. Όλες οι ενέργειες του συνδυασμού προς την ΚΕΦΕΠ γίνονται μέσω του εκπροσώπου του συνδυασμού.
  7. Ανεξάρτητοι υποψήφιοι καταθέτουν στην ΚΕΦΕΠ αίτηση υποψηφιότητας και αποτελούν ο καθένας ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
  8. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με ελλιπή στοιχεία θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ και απορρίπτονται.
  9. Η ΚΕΦΕΠ θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας είτε ταχυδρομικώς από μεμονωμένους υποψηφίους στην διεύθυνση του Συλλόγου Στουρνάρη 73-75, Αθήνα ΤΚ 10432 είτε απευθείας (οπωσδήποτε για τους συνδυασμούς) στα γραφεία της ΕΔΟΠ. Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν και μπορούν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας.

Η ΚΕΦΕΠ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ Ε.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΛΑΓΟΥ Φ.