ΕΡΓΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε PDF

- Σε μία εποχή που η χώρα βρίσκεται σε οικονομική κρίση, βιώνοντας και η ΔΕΗ ανάλογη οικονομική δυσπραγία, παρά τις περικοπές μισθών, επιδομάτων και δώρων στο προσωπικό.

- Σε μία περίοδο που η διασφάλιση, αλλά και η εξοικονόμηση ρευστότητας αποτελεί καθημερινό πρόβλημα τόσο για τη ΔΕΗ, όσο και για τον υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο.

- Σε μία στιγμή που οι πράξεις πρέπει όχι μόνο να μην προκαλούν, αλλά να συνάδουν στην περιστολή δαπανών που οδηγούν στην εξοικονόμηση χρημάτων και όχι στην κατασπατάληση για έργα βιτρίνας, όπως συνέβη με την ανακαίνιση της εισόδου του κτιρίου της Χαλκοκονδύλη 30 και μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.

 

Άραγε ποια η χρησιμότητα αυτού του έργου και ποιο το κόστος;

Πόσο έλαβαν υπόψη οι αρμόδιοι ότι το κτίριο δεν είναι της ΔΕΗ, αλλά ενοικιάζεται;

Πόσο ελήφθη υπόψη από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ η επιστολή της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ από τις 3.10.2012 με θέμα:  Η στεγαστική πολιτική της επιχείρησης στην προοπτική της μεταστέγασης των υπηρεσιών σε ένα κτίριο προκειμένου να έχουμε  περιστολή δαπανών; Άραγε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αυτή, πόσες υπηρεσίες μεταστεγάστηκαν σε κενά κτήρια και ποιο το επιπλέον κόστος από την χρήση πολλαπλών κτηρίων;  Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.