Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ ΟΥ

 

Με προηγούμενη ανακοίνωσή μας και συγκεκριμένα κατά τον διαχωρισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς από τη μητρική ΔΕΗ, απαιτήσαμε να τηρηθούν συγκεκριμένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, προκειμένου να μην υπάρξουν ακραία φαινόμενα κατά την μετάβαση του προσωπικού από τη μητρική στις θυγατρικές της ΔΕΗ.

Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της ΔΕΗ, εξέδωσε υπηρεσιακό έγγραφο, το οποίο έθετε κανόνες για την μετακίνηση του προσωπικού, όπως:

·   Αντικείμενο απασχόλησης

·   Προσωπική επιθυμία εργαζόμενου

·   Οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση

·   Ισόρροπη εκπροσώπηση κάθε κατηγορίας

Στην περίπτωση της Διανομής, μας καταγγέλλουν οι συνάδελφοι ότι οι Διευθυντές κρατούν μυστικές τις λίστες των συναδέλφων που πρόκειται να μετακινηθούν, ενώ δεν ενημέρωσαν κανένα συνάδελφο ως όφειλαν. Γιατί άραγε, τι έχουν να κρύψουν; Μήπως αποκαλυφθούν ότι δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα κριτήρια;

Επιπλέον, παρατηρείται ότι περιπτώσεις μισθωτών που έχουν υποβάλλει αίτηση να μετακινηθούν στη Διανομή, απορρίπτονται ενώ γίνονται παρεμβάσεις να επιλεγούν συγκεκριμένοι μισθωτοί σύμφωνα με κριτήρια επιλογής στελεχών της διανομής!!!  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

Ακραία επίσης περίπτωση που  προσβάλλει τους μισθωτούς και έχει προκαλέσει μείζον θέμα, είναι τα όσα συμβαίνουν στην ΔΥΚΠΜ, όπου αποδεσμεύτηκαν 150 μισθωτοί – σε σύνολο 260 – προκειμένου να μετακινηθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση της Διανομής αλλά η αρμόδια διευθύντρια – μέσω υπηρεσιακού εγγράφου – επιλέγει συγκεκριμένους υπαλλήλους μπαίνοντας μάλιστα σε ονοματολογία, παρά την αντίθετη γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων Διευθυντών της ΔΥΚΠΜ.Δύο φορέςΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν είναι στις προθέσεις των υπευθύνων η διάλυση μιας υπηρεσιακής Διεύθυνσης της μητρικής προκειμένου να οργανώσουμε μία άλλη στην θυγατρική!!! Στα πλαίσια  αυτά διακρίνονται σημάδια αποδιοργάνωσης και διάλυσης σημαντικών τομέων της ΔΥΚΠΜ και ως ΕΔΟΠ/ΔΕΗ δε θα το επιτρέψουμε.

Γι’αυτό καλούμε την Ιεραρχία της ΔΕΗ να εξετάσει τα παραπάνω με προσοχή, ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ του ομίλου ΔΕΗ και των θυγατρικών.

Υ.Γ. Επαναφέρουμε την πρότασή μας για ελεύθερη διακίνηση προσωπικού μεταξύ της Διανομής και της Μητρικής και ας πάψουν κάποιοι ειδήμονες στην ιεραρχία της ΔΕΗ να επικαλούνται την Ρ.Α.Ε. Βούληση και ανάστημα θέλει. Ας τολμήσουν!!!