Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ στις 4/10/11, αποφασίστηκε να διακοπεί η συνεδρίαση και να μεταβεί το Δ.Σ. στην αντίστοιχη συνεδρίασή που είχε την ίδια ώρα το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, προκειμένου να κάνει παρέμβαση για τα εξής θέματα:

 

-Πλεονάζον προσωπικό-Λειτουργία νέου ωραρίου

 

Πράγματι το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ βρέθηκε στην αίθουσα που συνεδρίαζε το Δ.Σ. της ΔΕΗ και έκανε την εξής παρέμβαση:

 

Α.    Για το πλεονάζον προσωπικό ζήτησε από τον κύριο Ζερβό να μας ενημερώσει, αν οι δηλώσεις του υπουργού περί πλεονάζοντος προσωπικού στους διοικητικούς, προκύπτουν από στοιχεία των υπηρεσιών της ΔΕΗ και αν για τη Διοίκηση της ΔΕΗ ισχύει η απόφαση που είχε λάβει στις 13/4/2011 για νέες προσλήψεις 470 ατόμων όλων των κατηγοριών.

Β.    Για την αλλαγή ωραρίου καταδείξαμε τα πλείστα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους οι μισθωτοί και κυρίως οι Διοικητικοί. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των προβλημάτων αναφέραμε:

 

ØΤην δυσλειτουργία που δημιουργείται μεταξύ των υπηρεσιών κατ’ επέκταση και του προσωπικού, όταν παρατηρείται ακόμη και στην ίδια Διεύθυνση να υπάρχουν έως και πέντε διαφορετικά ωράρια!!!

ØΚάναμε σαφές, ότι πέραν των προβλημάτων που δημιουργούνται με τις εργαζόμενες μητέρες, προκύπτουν μέγιστα ζητήματα με τους καταναλωτές στην εξυπηρέτηση του πελάτη, αφού στερούνται την δυνατότητα να πηγαίνουν το πρωί δηλαδή από τις 7, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη συμφόρηση στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

ØΑυτό, όμως, που κρίνεται ακραίο και σοβαρό είναι η μη διασφάλιση των χρημάτων με τις χρηματαποστολές, αφού θα παραμένουν ως χρηματικό υπόλοιπο στα χρηματοκιβώτια της εμπορίας.

 

 

Ο κύριος Ζερβός δεσμεύτηκε να μας απαντήσει, αφού πρώτα συζητήσει με το Δ.Σ. της ΔΕΗ, για το θέμα του ωραρίου. Όσον αφορά το πλεονάζον προσωπικό ανέφερε ότι ισχύει η απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ στις 13/4/2011.

 

ØΣυνακόλουθα η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, αναμένει και συγχρόνως ζητά από τους συναδέλφους μας όπου προκύπτουν προβλήματα με την αλλαγή του ωραρίου – όπως μετακινήσεις, σχολείο παιδιών, κ.α. –  να υποβάλλουν στις υπηρεσιακές τους μονάδες προσωπικά έγγραφα με παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΔΟΠ/ΔΕΗ.

 

Υ.Γ. 1.Οι μονάδες είναι υποχρεωμένες να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τα προσωπικά έγγραφα.

Υ.Γ. 2. Σε περίπτωση που οι Διευθυντές αρνούνται να εγκρίνουν το ωράριο 7-3, για τις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι έχουν παιδιά μικρά να ενημερώνουν την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ.

 

          Η υπόψη αλλαγή τελικά προκάλεσε δεινά μόνο στους Διοικητικούς, αφού οι άλλες κατηγορίες για διάφορους λόγους στην πλειοψηφία τους εξαιρέθηκαν.

          Οι εμπνευστές τελικά του νέου ωραρίου θα μας πουν τελικά ένα ωφέλιμο λειτουργικό στοιχείο που προκύπτει και προσμετρά στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και στο γενικότερο συμφέρον της;