ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ  ΛΟΓΩ  ΚΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ

 

Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ  «κατά το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα, αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, διατηρεί την αξίωσή του στις αποδοχές, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει εκτός της περίπτωσης που έχει απασχολήσει τον εργαζόμενο λιγότερες από δέκα ημέρες».

       Οι αποδοχές αυτές οφείλονται από τον εργοδότη ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε. Επομένως, είτε η επιχείρηση λειτούργησε είτε παρέμεινε κλειστή, ο μισθός οφείλεται στον εργαζόμενο που δεν κατόρθωσε να φθάσει στο χώρο εργασίας λόγω χιονόπτωσης.