ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ

 

Την παρακράτηση των χρηματικών ποσών, που αφορά τις απεργίες σε δόσεις, αποτελεί μια θετική ρύθμιση αλλά υπάρχουν και ενστάσεις σε σχέση με την επιπλέον επιβάρυνση που υφιστάμεθα ως μισθωτοί.

 

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ 188/4-4-08 μας βρίσκει αντίθετους με τον χαρακτηρισμό «μορφή του Δανείου» και κυρίως με τον υπολογισμό των τόκων για τον εξής λόγο:

 

Όροι χορήγησης ενός δανείου στην ΔΕΗ καθώς και το ύψος του επιτοκίου σε συνάρτηση με τις δόσεις αποπληρωμής είναι συγκεκριμένο, στην περίπτωση, όμως, των απεργιών διαφέρουν γιατί άραγε;

Δηλαδή δεν συμφωνούμε ο υπολογισμός του επιτοκίου να ανέρχεται στο 4%, όταν στην περίπτωση χορήγησης δανείου Διοίκησης κυμαίνεται από 1% έως 2% αναλόγως τον αριθμό των δόσεων.

 

Γι αυτό καλούμε τους αρμοδίους στην περίπτωση αυτή, αφού πρόκειται για δάνειο, να εφαρμοστεί το προβλεπόμενο ύψος του επιτοκίου και όχι το 4%, δηλαδή 1%. Επιπλέον να υπάρξει δέσμευση ότι η διευθέτηση αυτή του θέματος δεν θα αποτελέσει εμπόδιο σε κάθε αίτηση μισθωτού που επιθυμεί να του χορηγηθεί νέο δάνειο.

 

Καλούμε την Διοίκηση της ΔΕΗ και την ΓΕΝΟΠ να ρυθμίσει το θέμα σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω που αποτελούν σύννομες διαδικασίες.