ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΔ/ΑΝΠΟ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ : ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ

  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ το ΔΙΔΥΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ – ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ
:

Διαλύουν εργασιακές σχέσεις, καταστρατηγούν ΚΚΠ/ΔΕΗ, καρκινοβατούν οι προσλήψεις, δεν προωθούν ζητήματα προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα :

 
  • Συμβούλια κρίσης :  Δεν λειτουργούν, ενώ αφορούν μισθολογικές προαγωγές μισθωτών και σκοπίμως καθυστερούν για να μην ανεβαίνει το κόστος της επιχείρησης. Αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να στερούνται  τα μισθολογικά τους κλιμάκια και τις προβλεπόμενες αυξήσεις. Γιατί "συνάδελφε" κύριε Δαμάσκο;
  • ΕΣΣΕ 89 : Αφορά αναγνώριση του προηγηθέντος χρόνου στη ΔΕΗ, πριν την ένταξη στο τακτικό προσωπικό. Δυστυχώς ανέστειλαν και εκείνες τις περιπτώσεις – τροποποίηση σύμβασης – όπου δίδονται μισθολογικές προαγωγές, ενώ πρέπει να τακτοποιηθούν και όλες οι περιπτώσεις που εντάσσονται στην ΕΣΣΕ 89, δηλαδή και μετά την ένταξη, αλλά και εκείνες που αφορούν το Μισθολογικό Κλιμάκιο 13. Γιατί "συνάδελφε" κύριε Δαμάσκο;
  • Προσλήψεις: Δεν προχωρούν 2 χρόνια τώρα. Η δική τους ανικανότητα, οδηγεί σε υπολειτουργία των τμημάτων, σε κλείσιμο των πρακτορείων εξ'αιτίας της έλλειψης προσωπικού. Γιατί κύριε Δαμάσκο και κυρία Τζαννέτου;

Αντίθετα τα πειθαρχικά Συμβούλια λειτουργούν κανονικά για να επιβάλλουν ποινές και μάλιστα υπερβολικές, ώστε να στερούν μισθολογικές προαγωγές των μισθωτών.

Άραγε γιατί ο υπόψη συνάδελφος Δ/ΝΤΗΣ φρενάρει διαδικασίες και ζητήματα που αφορούν το προσωπικό; Γιατί κρατάει φακέλους στο γραφείο του και δεν υπογράφει περιπτώσεις σε σχέση με τις αδικίες παρελθόντος ; Λειτουργεί παραβατικά; Ναι ή όχι;

Επιπλέον έγινε καταγραφή των περιπτώσεων αυτών ή προσπαθούν με την συμπλήρωση εικοσαετίας προσχηματικά να ισχυριστούν την παραγραφή τους, γεγονός που δεν υφίσταται, ή θέλουν να οδηγήσουν το προσωπικό σε άλλους δρόμους; Γιατί, η υπόψη Δ/νση έσπευσε να υλοποιήσει την απόφαση 4 (ετεροαπασχόληση), ενώ δεν πράττει το ίδιο για άλλες που έχουν δικαιωθεί στον Άρειο Πάγο, ώστε να δοθεί λύση συνολικά στο πρόβλημα; ΓΙΑΤΙ κύριε ΔΑΜΑΣΚΟ εκφράζετε την  άνιση μεταχείριση;

Κύριε ΔΑΜΑΣΚΟ η στάση σας προκαλεί το Δημόσιο αίσθημα. Η υπομονή εξαντλήθηκε ενώ για τις συνέπειες στο εξής, η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά εσάς. Είστε πειθήνιο όργανο των προϊσταμένων σας ή έχετε άποψη; Μπορεί η Διοίκηση και η κυρία ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ να μην μας νιώθουν συνάδελφους, αφού είναι διορισμένοι και αύριο θα φύγουν, αλλά εσείς "Γιατί;" Πως μας βλέπετε;  Ως συναδέλφους ή όχι; Μήπως θέλετε να αποκτήσετε τον τίτλο του αντισυναδελφικότερου Δ/ντή της επιχείρησης; Εάν όχι, προχωρήστε τα θέματα της Δ/νσης σας, αλλιώς παραιτηθείτε γιατί έχει ο τροχός γυρίσματα !!!