Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ

Κατά την τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας, η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ζήτησε από τη Διοίκηση της ΔΕΗ οι συνάδελφοι της κατηγορίας ΓΥ να εξελίσσονται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα στα ανάλογα μισθολογικά κλιμάκια της ανώτερης κατηγορίας.


  • Δυστυχώς με την άρνηση της Διοίκησης της ΔΕΗ μία δίκαιη ρύθμιση για την κατηγορία αυτή δεν προχώρησε, για μια ακόμη φορά.

  • Εδώ και μία δεκαετία παρατηρείται η επιχείρηση να απαξιώνει τους φύλακες (ΓΥ3/Β) μετατάσσοντάς τους κατά το δοκούν, χωρίς να υπολογίζει τα κενά που αφήνουν οι συνάδελφοι αυτοί, με αποτέλεσμα να εκχωρούνται σε ιδιωτικές εταιρείες-security, προκειμένου να καλυφθούν οι υπόψη θέσεις. Τελευταία με άνωθεν «προφορική εντολή» καταργούν πλήρως δραστηριότητες της φύλαξης, απαξιώνοντας υποστηρικτικές λειτουργίες που εκτελεί η κατηγορία αυτή. Με αυτό τον τρόπο, αν υπάρξει συνέχεια, όπως διαφαίνεται, θα οδηγηθούμε σε επιπλέον ιδιωτικοποίηση της φύλαξης με ότι αυτό συνεπάγεται. Άραγε γιατί επιλέγεται η λύση αυτή και όχι η πρόσληψη ακόμη και έκτακτου προσωπικού; Γιατί δεν προκηρύσσονται θέσεις μόνιμου φυλακτικού προσωπικού;

Γι' αυτό καλούμε τη Διοίκηση και τους Διευθυντές των ΒΟΚ να σταματήσουν αυτές τις μεθοδεύσεις και να δεχθούν την πρόταση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, η οποία είναι εφικτή και ρεαλιστική, ενώ ταυτόχρονα δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα τόσο των συναδέλφων όσο και στην ίδια τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.

Δυστυχώς για το τελευταίο έχουμε πειστεί ότι ουδόλως απασχολεί τους αρμοδίους, γι' αυτό και έχουν πολλαπλασιαστεί οι κλοπές, οι ληστείες στα εισπρακτικά κέντρα  χωρίς να λαμβάνονται μέτρα.

Σας καλούμε άμεσα σε διάλογο προκειμένου να βρεθεί επιτέλους λύση!!!

Γραφείο Τύπου

ΕΔΟΠ/ΔΕΗ