ΦΥΛΑΞΗ-ΛΥΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Όπως είναι γνωστό, με ευθύνη της Διοίκησης πολλά κτίρια της ΔΕΗ φυλάσσονται με ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης (security) αμφιβόλου αποτελεσματικότητας,  απαξιώνοντας την πολύτιμη λειτουργία της φύλαξης από το προσωπικό της ΔΕΗ, δηλαδή τους συναδέλφους μας φύλακες.

Πάγιο αίτημα της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, είναι η φύλαξη να καλύπτεται μόνο από το  προσωπικό της ΔΕΗ γιατί μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ.

Γι'αυτό καλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το όλο θέμα ιδιαιτέρως τώρα, τόσο γιατί συνταξιοδοτούνται αρκετοί συνάδελφοι, όσο γιατί λήγουν συμβάσεις με τις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης.

Ως εκ τούτου, ΖΗΤΑΜΕ άμεσες προσλήψεις μόνιμου ή έκτακτου φυλακτικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν πανελλαδικά όλα τα κενά που έχουν προκύψει τόσα χρόνια.

Αναμένουμε εξελίξεις.

 

Γραφείο Τύπου

ΕΔΟΠ/ΔΕΗ