ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΛΑΔΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Με την υπ αριθ. 14 16-4-08 προηγούμενη επιστολή μας, σας είχαμε επισημάνει μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν για χρόνια το Διοικητικό και μεσοκατώτερο προσωπικό που εκπροσωπεί η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ. Μεταξύ των άλλων σας είχαμε αναφέρει και τα ακόλουθα.

  • Οι αδικίες παρελθόντος οι οποίες προέκυψαν με την καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων όπως: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στη ΔΕΗ (ΔΙΜΗΝΑ 13 Μ.Κ ) η αύξηση επιδόματος κατηγορίας – στάθμης σπουδών – όπου με αποφάσεις Δ.Σ/ΔΕΗ ευνοούνται συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών, αλλά και η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ σε νόμους της πολιτείας που αφορούν το ανθυγιεινό επίδομα στη χρήση Η/Υ, είναι βέβαιο ότι δημιουργούν μια ζοφερή και απογοητευτική εικόνα στους συναδέλφους μας που εκπροσωπούμε ως αντιπροσωπευτικό σωματείο.
  • Επιπλέον δεν πρέπει να λησμονείται ότι μια σειρά μισθωτών της ΓΥ κατηγορίας υπολείπεται άλλων κατηγοριών σε σχέση με το επίδομα απομόνωσης ή το επίδομα παραγωγής.

Γι αυτό ζητάμε να συμπεριληφθούν όλα τα ανωτέρω κατά την φετινή υπογραφή της ΣΣΕ ώστε να πάψουν να συνεχίζονται μια σειρά αδικιών που αναφέραμε .

Καλούμε τους συναδέλφους μας που είναι εκλεγμένα μέλη στο Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ και ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ που αφορά την ψήφιση της ΣΣΕ.

 

                                                           Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                  ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                              ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ