ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ Ε.Σ.Σ.Ε /90 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΠ

                            ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

                    ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ  Ε.Σ.Σ.Ε /90

         ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΠ

 

Η απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου 89/2007 με θέμα «Αναθέσεις-Ανακλήσεις καθηκόντων Τομεαρχών και Υποτομεαρχών ΒΟΚ», απαιτεί «σύμβουλο Δικηγόρο» για να υλοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ωμή παρέμβαση στην διαδικασία ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό καταστρατηγώντας τη Σ.Σ.Ε /90, όπου κάνει λόγο για θέσπιση κανονισμού για την ανάθεση καθηκόντων, αφού πρώτα συσταθεί ομάδα εργασίας, όπου θα κινηθεί στα πλαίσια που προσδιορίζονται στην υπόψη σύμβαση, ενώ ορίζει ρητά ότι μέχρι να γίνει αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες.

Άραγε, μήπως συστάθηκε η επιτροπή και μετά από 17 χρόνια έβγαλε νέο κανονισμό οδηγιών χωρίς να ενημερωθούν τα πρωτοβάθμια αντιπροσωπευτικά σωματεία;

Ποιος σοφός πρότεινε στον Δ/ντα σύμβουλο ότι από την 1-7-2010 η πλήρωση των θέσεων του 3ου επιπέδου διοικητικής στάθμης θα γίνεται από στελέχη του 4ου ιεραρχικού επιπέδου!!! Δηλ. για υποψηφιότητα τομεάρχη ΒΟΚ δικαιούνται να υποβάλουν οι υποτομεάρχες ΒΟΚ που ασκούν καθήκοντα τουλάχιστον 3 χρόνια!!!!! Οι ικανότεροι που θα προκύψουν γιατί εξαιρούνται;

Με ποια απόφαση οργάνου εισηγήθηκαν στον Δ/ντα ένα τέτοιο ανοσιούργημα που καταλύει τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και την Ε.Σ.Σ.Ε; Μήπως πίστεψαν ότι μπορούν να καταργήσουν και το Σ.Κ.

Πως μπορεί ο εκπρόσωπος να προτείνει υποψηφίους, όταν δεν παρέχεται φάκελος με πλήρες αρχείο που θα αφορά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ δεν αναφέρουν τον τρόπο που θα γίνουν οι προτάσεις δηλ. προφορικό (συγκρότηση επιτροπής) γραπτό (δια αλληλογραφίας) ή τηλεφωνικώς!!!! Ώστε να μιλάμε πράγματι για υποβάθμιση των θεσμών και πλήρη απαξίωση.

Είναι γνωστό οι αρμόδιες αυτές Δ/νσεις που εισηγήθηκαν κάτι τέτοιο αυθαιρετούν προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα του προσωπικού.

Γι αυτό,

συστήνουμε στον Δ/ντα σύμβουλο κύριο Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ να προσέχει ιδιαιτέρως τις εισηγήσεις που υπογράφει γιατί τον εκθέτουν. Ως εκ τούτου  τον καλούμε να αποσύρει την 89/ 2007 απόφαση του γιατί – πέραν όλων των άλλων - βρίθει παραβατικών αντικαταστατικών διατάξεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο για την ακύρωση της απόφασης και παράλληλα καλούμε την άμεση παρέμβαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.