Αρχείο: 17 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 20.2.17 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5

Αναρτήθηκε από:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στα πλαίσια του προγράμματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας θα πραγματοποιήσει αιμοδοσία:

στο κτίριο της   Αριστείδου 5-7, την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου από ώρα 0900 μέχρι 1300. Περισσότερα