Αρχείο: 21 Μαΐου 2014

ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αναρτήθηκε από:

Είναι γνωστό ότι η επιθεώρηση εργασίας, μετά από προσφυγή μας, εξέδωσε απόφαση κατά την οποία πρέπει η διοίκηση της ΔΕΗ να διορθώσει απόφασή της τόσο για τον περιορισμό του αριθμού των αιμοδοτικών αδειών που επέβαλλε, αφού προέβη σε καταστρατήγηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όσο και για την άρνησή της ΔΑΝΠΟ να χορηγήσει τις μισθολογικές προαγωγές για τους συναδέλφους μας που απασχολούνται στον ΕΟΠΥΥ. Περισσότερα