Αρχείο: 3 Μαρτίου 2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Ε.Σ.Σ.Ε. ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΟΛΙΓΟΥΣ

Αναρτήθηκε από:

Σε εφαρμογή της E.Σ.Σ.Ε. 2012, η οποία αναφέρει ότι μετά το πέρας του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής προσαρμογής, το μισθολόγιο των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ θα επανέλθει στα ισχύοντα στη ΔΕΗ την 31/12/2009, Διοίκηση και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ετοιμάζονται να υπογράψουν συμπληρωματική σύμβαση εργασίας. Περισσότερα